Đây là 2 bộ sách hướng dẫn Photoshop dành cho Photographers được Amazon phát hành miễn phí! Nội dung của bộ sách gồm có: Cuốn 1: Photoshop for Photographers (Box Set): The Complete Beginners Guide Box Set To Mastering Photoshop...

More