Đây là một số sách, ebook hỗ trợ cho việc học Anh Văn mình sưu tầm được.

Mình share lên đây cho mọi người cùng tải nhé!

 

  1. Học ngữ pháp tiếng Anh
  2. Học tiếng Anh với thành ngữ, song ngữ
  3. Các câu thành ngữ tiếng Anh
  4. Truyện cười song ngữ

 

Tham khảo thêm:

Phần mềm học ngoại ngữ tuyệt vời Rosetta Stone !