Đây là phần mềm khá tuyệt vời dành cho việc soạn thảo ngôn ngữ của WordPress, nếu bạn là người lập trình PHP WordPress, bạn đang tạo 1 theme hoặc plugin thì đây là lựa chọn tốt nhất để tạo file ngôn ngữ.

poedit-pro-171

 

 

poedit-pro-171-wordpress

Hỗ trợ tốt với wordpress

 

Download Poedit pro 1.71