Upgrade – Nâng Cấp 2018 – fullHD – xem online

Upgrade – Nâng Cấp 2018 – fullHD – xem online

Đặt trong tương lai gần, công nghệ kiểm soát gần như tất cả các khía cạnh của cuộc sống. Nhưng khi Grey, một kỹ thuật viên tự xác định, có thế giới của mình bị đảo lộn, hy vọng duy nhất của ông để trả thù là một cấy ghép chip máy tính thử nghiệm được gọi là Stem.

TRAILER

 Download Download phim Upgrade 2018 - fullHD

Upgrade 2018 FullHD

Posted in: Phim Ảnh

Leave a Comment